Login   |     |   Monday, January 27, 2020
  SEARCH
Chương Trình Để Tham Khảo – Hiện Tại LD Không Có Lớp Việt Ngữ

VỠ LÒNG: các em bắt đầu làm quen với tiếng Việt

Những điều sẽ học trong lớp 1:

 1. 23 chữ cái
 2. 5 dấu giọng
 3. 12 nguyên âm
 4. Ghép vần đơn
 5. Ngữ vựng: đồ dùng hàng ngày
 6. Đếm số từ 1 - 100
 7. Màu sắc
 8. Chào hỏi, đối thoại căn bản
 9. Bài hát ngắn
 10. Trò chơi sinh hoạt

SƠ CẤP: các em tập đọc và viết những vần đơn giản

Những điều sẽ học trong lớp 2:

 1. Vần xuôi đơn giản: 1 phụ âm + 1 nguyên âm b + a = ba
 2. 11 phụ âm kép: gi, gh, kh, ch, nh, ng, ngh, ph, qu, tr, th.
 3. Vần xuôi phức tạp: 1 phụ âm kép + 1 nguyên âm nh + à = nhà
 4. 22 nguyên âm kép: ai, oi, ui, ôi, ơi, ưi, ao, eo, oa, oe, ua, ưa, ia, iu, au, âu, êu, ưu, ay, ây, uê, uy
 5. Vần xuôi kép: 1 phụ âm + 1 nguyên âm kép t + ay = tay
 6. Tập đọc và viết chính tả câu đơn giản.
 7. Ngữ vựng thông dụng hàng ngày
 8. Tập làm câu đơn giản
 9. Chào hỏi, đối thoạị hàng ngày
 10. Bài hát ngắn.

CĂN BẢN: các em đã học tiếng Việt nhưng chưa được hoàn chỉnh

Những điều sẽ học trong lớp 3:

 1. Ôn lại:
  1. 5 dấu giọng.
  2. 11 phụ âm kép: gi, gh, kh, ch, nh, ng, ngh, ph, qu, tr, th.
  3. 22 nguyên âm kép: ai, oi, ui, ôi, ơi, ưi, ao, eo, oa, oe, ua, ưa, ia, iu, au, âu, êu, ưu, ay, ây, uê, uy.
 2. 49 vần ngược đơn giản (1 nguyên âm + 1 phụ âm, thí dụ: a + m = am)
 3. 14 vần ngược kép (1 nguyên âm + phụ âm kép, thí dụ: a + ch = ach)
 4. Tập đọc và viết chính tả
 5. Ngữ vựng thông dụng hàng ngày
 6. Tập đặt câu đơn giản
 7. Chào hỏi, đối thoại hàng ngày
 8. Bài hát ngắn,
 9. Ca dao tục ngữ
 10. Đức dục

TRUNG CẤP: áp dụng Việt Ngữ vào các chương trình thăng tiến cuả Hướng Đạo

Những điều sẽ học trong lớp 4:

 1. Ôn tất cả các vần xuôi, ngược đơn giản đã học
 2. Ôn tất cả các luật, nguyên tắc đã học từ lớp CĂN BẢN VN
 3. Học các vần ngược phức tạp (1 hoặc 2 nguyên âm + 1 họăc 2 phụ âm), thí dụ: iêc, ương, uyết,...
 4. Tập đọc cho hiểu ý nghĩa các điều luật, lời hứa Hướng Đạo
 5. Học các câu chuyện lịch sử trong các chương trình mang khăn, tuyên hứa, HĐ hạng nhì, HĐ hạng nhất cuả Thiếu nam và Thiếu nữ
 6. Các bài hát sinh hoạt Hướng Đạo
 7. Tập đối thoại (conversation), tập nói chuyện trước đám đông (speech)
 8. Bài hát Hướng Đạo
 9. Ca dao, tục ngữ
 10. Đối thoại bằng câu hoàn chỉnh

CAO CẤP: Hoàn tất khả năng Việt Ngữ căn bản

Những điều sẽ học trong lớp 5:

 1. Tập đọc cho hiểu ý nghĩa (reading comprehension)
 2. Tập viết đoạn văn ngắn (composition)
 3. Tập đối thoại (conversation)
 4. Tập thuyết trình (speech)
 5. Ca dao, tục ngữ
 6. Phong tục tập quán
 7. Tập hát nhạc VN