Login   |     |   Monday, January 27, 2020
  SEARCH
Thieu Nam Mission

I. Mục Tiêu: Hướng dẫn cho các em Thiếu sinh:

 1. Hiểu và thực hành ba lời hứa và mười điều luật Hướng Đạo
 2. Biết ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần tự lập
 3. Dạn dĩ, nhanh nhẹn, và hòa đồng
 4. Hiểu phong tục, truyền thống của người Việt

II. Tổ chức:

 1. Ngành Thiếu dành cho các em từ 11 đến 12 tuổi, ghi danh theo Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ.
 2. Thiếu Đoàn Tây Sơn được thành lập vào tháng 1 năm 2005
 3. Mỗi Thiếu sinh là một phần tử của một đội, đứng đầu là Đội Trưởng và Đội Phó. Nhiều đội hợp lại thành đoàn, dưới sự hướng dẫn của các Thiếu Trưởng.
 4. Đồng phục: Đồng phục của Hướng Đạo Hoa Kỳ. Khăn quàng màu xanh lá cây biểu tượng cho sự gần gũi với thiên nhiên.

III. Nội dung sinh hoạt:

 1. Khẩu hiệu: SẮP SẴN
 2. Châm Ngôn: Mỗi ngày làm một việc thiện
 3. Mười điều luật: Hướng Đạo Sinh (HĐS) TRỌNG DANH DỰ, TRUNG THÀNH, GIÚP ÍCH, THÂN THIỆN, LỄ ĐỘ VÀ LIÊM KHIẾT, THƯƠNG YÊU SINH VẬT, VÂNG LỜI, VUI TƯƠI, CẦN KIỆM, TRONG SẠCH.
 4. Ba lời hứa: Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
  • LÀM BỔN PHẬN ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÂM LINH, TỔ QUỐC VÀ QUỐC GIA TÔI
  • GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI BẤT CỨ LÚC NÀO
  • TUÂN THEO LUẬT HƯỚNG ĐẠO
 5. Song song với chương trình học tập của Hướng Đạo Hoa Kỳ, mỗi tháng sẽ có chủ đề chính để trau dồi đức dục theo truyền thống Việt Nam.

IV. Hình thức sinh hoạt:

 1. Dựa theo PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI của huân tước Baden Powell
 2. Các Thiếu sinh sẽ được học tập qua các trò chơi, bài hát
 3. Sinh hoạt ngoài trời để trau dồi tính tháo vát và lòng yêu thiên nhiên
 4. Tự giác sửa đổi khi làm lỗi

V. Chương trình đẳng thứ: Chương trình Hoa Kỳ và Việt Nam được kết hợp và phân chia như sau:

 1. SCOUT
 2. MANG KHĂN: Thiếu sinh được mang khăn quàng, chính thức gia nhập Đoàn
 3. TENDERFOOT
 4. TUYÊN HỨA: Thiếu sinh được chính thức gia nhập phong trào HĐ Thế Giới
 5. SECOND CLASS
 6. FIRST CLASS
 7. STAR
 8. LIFE
 9. EAGLE

VI. Bổn phận của Thiếu Sinh:

 1. Đi họp đều đặn, đúng giờ, đồng phục đầy đủ
 2. Mang theo bút, sổ tay, sách Hướng Đạo mỗi kỳ họp.
 3. Mang theo nước uống và snack cho mỗi kỳ họp
 4. Học tập các chương trình đẳng thứ
 5. Làm việc thiện mỗi ngày
 6. Nói tiếng Việt với người Việt Nam
 7. Thông báo với Đội Trưởng hoặc Đội Phó khi nghỉ họp

VII. Vai Trò của phụ huynh:

 1. Đưa con em đi họp đầy đủ và đúng giờ
 2. Tham dự các buổi họp phụ huynh hàng tháng
 3. Hàng ngày:
  • Nói tiếng Việt với các em
  • Nhắc nhở các em thục hành những điều đã học và làm việc thiện.
  • Cho các em nghe CD nhạc Hướng Đạo, cùng các em tập hát càng nhiều càng tốt
 4. Tiếp tay với ban huynh trưởng trong các sinh hoạt của Đoàn
  • Gia nhập ban dạy hát, ban hướng dẫn các chương trình học tập
  • Nhắc nhở các em hoàn tất các chương trình thăng tiến ở nhà
 5. Ghi danh và đóng niên liễm hàng năm cho Liên Đoàn
 6. Nhắc các em liên lạc Đội Trưởng/Đội Phó khi nghỉ họp
 7. Thông báo cho ban huynh trưởng khi các em ngưng sinh hoạt
 8. Giúp các em hiểu và chấp hành nội qui Thiếu Đoàn và Liên Đoàn

VIII Ban Huynh Trưởng Thiếu Đoàn:

Thiếu Đoàn Tây Sơn đưọc trông coi bởi các trưởng Hướng Đạo đã có Youth Protection Certificate của Hướng Đạo Hoa Kỳ. Quý vi có thể vào website của Liên Đoàn www.ldhuongviet.org để tìm thêm tài liệu, tin tức của Liên Đoàn. Rất mong có được sự hợp tác chặt chẽ của quý phụ huynh.

Thiếu Trưởng:

Toan Nguyen

Nam Hoang

Khoi Nguyen

Mọi ý kiến đóng góp đến Thiếu Đoàn Tây Sơn xin liên lạc: taysonleaders@gmail.com