Login   |     |   Monday, January 20, 2020
  SEARCH
Chau Phong News & Events
Posted 2 days ago by Karen Chu
This week will be our Tet and birthday celebration! Please wear class B under your class A so you can change out of it for games. Don't forget your water bottles. Memorize the lời Chúc Tết and print out a copy of the song lyrics.
 
Lời Chúc Tết: Chúc tất cả mọi người một năm thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc

Song link: https://youtu.be/RCgLoCtsrYE

 

Lyrics:

Pháo nổ tưng bừng đón xuân,
Trong tim bao người hát vạng .
Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà
Mong cho sang năm được bình an,
Trước chúc ông bà lão niên,
Kính chúc ba mẹ phước an,
Cùng anh chị em cùng với muôn nhà
Mong cho sang năm được giàu sang.
Cầu chúc đất nước luôn được an lành,
Cầu chúc phúc đến cho mỗi gia đình,
Mong sao nước Việt Nam mình,
Mong cho luôn luôn an binh ,
Mong sao nước Nam rực rỡ .
Cầu chúc thế giới luôn được an lành
Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc .
Mong cho tâm luôn an bình,
Mong cho xác thân an lành,
Mong sao cho tất cả gần nhau.
Pháo nổ tưng bừng khắp nơi
Xuân sang rộn ràng hát vang
Chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà
Mong cho sang năm được yên vui ...

 

TMP

9:00 AM - 9:30 AM: Unit time

9:30 AM - 10:00 AM: Chào Cờ Liên Đoàn

10:00 AM - 11:45 AM: Hội Tết Celebration

11:45 AM - 12:45 PM: Lunch 

12:45 PM - 2:00 PM

 

  • LDHV Birthday Celebration
  • Văn Nghệ
  • Chúc Tết và Mừng Tuổi 
  • Game Prizes

2:00 PM - 2:30 PM: Clean up

 

Posted 1/10/2020 7:53:00 AM by Karen Chu

Hello everyone! Welcome back! Hope you had an awesome break. As usual, we'll be getting right to it. Don't forget to study up on anything you'd like to test on for advancements.

 

Reminders:

  • Remind parents to fill out and turn in BSA forms (Note: Applicable to ALL girls, not just BSA girls!)
  • Practice the song Chuc Xuan for Tet prep

 

TMP:

8:45 - 9:00 PLC Meeting

9:00 - 9:15 Patrol Time

9:15 -9:45   3 lời hứa, 10 điều luật/ patrol reorganization

9:45 - 10:00 Journey COA

10:00 -10:30  Advancement

10:30 -10:45 Break

10:45 - 11:45 Tet preparation

Chau Phong Upcoming Events
     

Merit Badge Day
     

References