Login   |     |   Monday, January 20, 2020
  SEARCH
Venturing Orientation

Đại Cương Về Ngành Thanh

What is Venturing?
Venturing Methods
Specific Goals of Venturing
Responsibilities of Crew Members
Adult's Roles in a Crew
Ideal Advancement and Method Comparison Chart

What is Venturing?
Đặc điểm của ngành Thanh

- Young adult program of the Boy Scouts of America
Một chương trình sinh hoạt của giới trẻ do hội Hướng Đạo Hoa Kỳ sáng lập

- Comprised of young men and women 14 (who have completed the 8th grade) through 20 years of age.
Dành riêng cho nam nữ tuổi từ 14 (đã xong lớp 8) cho đến 20.

-Stand alone unit with its own organizational structure, activities and advancement
Thanh Đoàn là một đơn vị độc lập với tổ chức, sinh hoạt và chương trình thăng tiến riêng biệt.

- Venture unit is called a Crew.
Thanh Đoàn của BSA được gọi là Crew.

- Members of a Crew are called Venturers.
Đoàn viên của crew được gọi là venturers -Thanh Sinh.

- Each Crew is specialized in an interest.
Mỗi Thanh Đoàn sinh hoạt theo một sở thích hoặc chuyên môn riêng biệt.

- Venturing Crews are led by young adults under the supervision of adult leaders, who served as Advisors.
Thanh Đoàn được lãnh đạo bởi các Thanh Sinh dưới sự hướng dẫn và cố vấn của Thanh Trưởng.


Venturing Methods
Phương Pháp Của Ngành Thanh

Leadership - All Venturers are given opportunity to learn and apply proven leadership skills.
Tất cả Thanh Sinh có cơ hội để học và áp dụng những kỹ thuật lãnh đạo.

Group Activities - Learning by doing in a group setting provides opportunities for developing new skills.
Thanh Sinh học hỏi và thực hành theo nhóm để giúp trau dồi thêm khả năng.

Adult Association - Activities provide Venturers opportunities to work closely with Advisors and other adult leaders in the spirit of partnership.
Thanh Sinh hợp tác với các Trưởng khi thực thi các chương trình sinh hoạt.

Recognition - Venturers are recognized through advancement program and acknowledgement of competence by peers and adults.
Thanh Sinh thăng tiến qua những chương trình đẳng thứ và được khích lệ từ các bạn đồng đội và mọi người chung quanh.

The Ideals - Venturers are expected to know and live by the standards set forth by the Boy Scouts of America.
Thanh Sinh thông hiểu và sống đúng theo tiêu chuẩn mà Hội Hướng Đạo đã đặt ra.

High Venture/Sports - Activities help provide team building opportunities, new meaningful experiences, practical leadership application, and lifelong memories to young adults.
Thanh Sinh dùng thể thao và sinh hoạt mạo hiểm để gây tình thần đồng đội, học hỏi thêm những điều mới, biết lãnh đạo theo thực dụng, và có những kỷ niệm để đời.

Teaching Others - All Venturing awards and advancements require Venturers to teach what they have learned to others, which will enhance confidence and ability to communicate.
Thanh Sinh truyền lại những gì học hỏi được đến người khác, để bản thân thêm tự tin khi đối thoại với mọi người.

Specific Goals of Venturing
Mục Tiêu Của Ngành Thanh

- To gain practical experience - Venturing program gives members opportunities to pursue interests in ways that might not be available in a traditional education setting.
Giúp Thanh Sinh thâu nhập những kinh nghiệm thực dụng và kiến thức mới ngoài khuôn khổ của học đường.

- To engage in a program of activities centered on leadership, service, social activities, fitness, the outdoors, and citizenship to encourage the development of the whole person.
Mang lại cho Thanh Sinh một chương trình sinh hoạt dựa trên tinh thần lãnh đạo, phục vụ, sinh hoạt xã hội, thể dục lành mạnh, yêu thiên nhiên, và trau dồi hạnh kiểm, hầu khuyến khích sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân.

- To experience positive leadership from adult and youth leaders and be given opportunities to take on leadership roles within the Crew.
Giúp Thanh Sinh có khái niệm rõ ràng về căn bản lãnh đạo và có được cơ hội đễ lãnh nhận những trách nhiệm trong Đoàn.

- To have a chance to learn and grow in a supportive, caring and fun environment - Safe, Fun, Challenging.
Giúp Thanh Sinh học hỏi và phát triển cá nhân qua một môi trường nâng đỡ, quan tâm, và vui nhộn. Chủ yếu của những sinh hoạt là: an toàn, vui nhộn, và nhiều thử thách.

- Every member is responsible for promoting these goals, not only the officers.
Tất cả các Thanh Sinh đều có trách nhiệm quảng bá những mục tiêu này.


Responsibilities of Crew Members
Trách Nhiệm của Thanh Sinh

- Communicate their interests - to help those planning activies.
Cho ban điều hành biết sở thích của mình.

- Suggest ideas for activities - Share possible activities and listen to ideas suggested by others.
Giúp ý kiến về những sinh hoạt.

- Participate regularly in meetings and activities - Commitment is what holds people together and strengthens a group.
Đi họp và tham gia sinh hoạt đều đặn.

- Vote responsibly for the best interest of the crew - Once a vote has been taken, members should support the decision voted upon.
Đặt quyền lợi của Đoàn trên hết khi bầu cử.

- Work with Crew officers to achieve overal and specific goals of the Crew - Every member is responsible for contributing to the goals of the Crew.
Cộng tác làm việt với ban điều hành vì lợi chung.

- Serve on activity committees - Helps to work out the details of the Crew program and puts the plan into action.
Tham gia vào những ủy ban lo cho sinh hoạt trong Đoàn.

- Share the expenses - Contribute to the Crew's budget, paying dues and working on money-earning projects.
Góp phần vào những phí tổn chung.

- Seek the help of the Advisor or other adult leaders for guidance, support, or assistance.
Nhận những sự hướng dẫn, phụ giúp, và nâng đỡ từ các Trưởng.

- Recruit new members* - New members can add fresh ideas and enthusiasm to a crew.
Giúp cho Đoàn phát triển nhân số.

* During open enrollment


Adult's Roles in a Crew
Vai Trò Người Lớn Trong Thanh Đoàn

- Venturing Interest Group (i.e., Parent's Group) - Providing equipment and transportation, making parental contact, help Crew in arranging special activities and projects on an as-needed basis.
Ban Phụ Huynh - Giúp Thanh Đoàn trong công việt chuyên chở dụng cụ, di chuyển, liên lạc phụ huynh, và những công tác khi nhu cầu cần đến.

- Adult Volunteers - Adults over 21, registered with the BSA and trained in Scout basics. Assist leaders in carrying out suitable Crew activities in an indirect, limited and/or as-needed basis.
Anh Chị Tráng - Những người trên 21 tuổi, có ghi danh với Hội Hướng Đạo và đã được huấn luyện về một số kiến thức căn bản. Phụ giúp Thanh Trưởng trong những công tác hoặc sinh hoạt đoàn khi nhu cầu cần tới.

- Consultants - Adult volunteers whose special skills or talent is needed for a specific crew activity or project
- Provide expertise to the Crew's program
- Assist the Crew's activity committees in planning the specialized activity (as pertained to the expertise)
Cố Vấn - Những cá nhân hoặc Tráng có biệt tài hoặc kiến thức trong một lãnh vực. Giúp và cố vấn các Thanh Sinh thực thi những chương trình hoặc dự án sinh hoạt trong Đoàn (có liên quan đến lãnh vực đó).

- Advisor/Associate Advisors - Commissioned by Charter Organization to lead and operate Crew. Fully trained in Scouting basics and Venturing methods. Directly involve and responsible for the Crew and its activities.
Thanh Trưởng - Được đề cử từ Liên Đoàn. Được huấn luyện đầy đủ về căn bản Hướng Đạo và phương pháp của Ngành Thanh. Thanh Trưởng trực tiếp làm việc với các Thanh Sinh và lo cho sinh hoạt của Thanh Đoàn.

** Interested adults should contact charter for more information.*
Những cá nhân nào muốn trợ giúp Thanh Đoàn xin liên lạc với đại diện Liên Đoàn Hướng Việt.


Ideal Advancement and Method Comparison Chart
Bảng So Sánh Các Chương Trình Thăng Tiến và Phương Pháp của Ngành Thanh và Thiếu

  BSA Troop
(Age 11-17)
Thiếu Nam
BSA Venturing Crew
(Age 14-20)
Thanh
GSA Troop
(Age 11-17)
Thiếu Nữ
Rank Eagle Scout Silver Award Gold Award
  Life Gold Award Silver Award
  Star Bronze Award  

 

 

 

 

 

High School Level

Ideal Situation: In high school, completed the rank of First Class (BSA) or Silver Award (GSA) and continue on toward Eagle or Gold Award, respectively.
Trường hợp lý tưởng nhất: Học trung học, đã hoàn tất First Class của BSA hoặc Silver Award của GSA và tiếp tục những chương trình đến Eagle hoặc Gold Award.

Method - Shadow guidance, adult interaction and group/individual projects
Phương pháp: Hướng dẫn gián tiếp, giao dịch nhiều với người lớn, thi hành những dự án theo cá nhân (chính) và trong nhóm (phụ).

Jr. High/Middle School Level

Ideal Situation: In Jr. high or middle school, complete the rank of First Class (BSA) or Silver Award (GSA) by the end of 8th grade.
Trường hợp lý tưởng nhất: Chưa vào trung học, hoàn tất First Class của BSA hoặc Silver Award của GSA trước khi xong lớp 8.

Method - Direct guidance, individual/group teaching, some adult interaction and group/individual projects
Phương pháp: Dẫn dắt và huấn luyện trực tiếp, tập giao dịch với người lớn, thi hành những dự án theo cá nhân (phụ) và trong nhóm (chánh).