Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Việt Nam Việt Nam

Việt Nam Việt Nam

Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời.
Việt Nam không đòi xương máu. Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu.
Việt Nam trên đường tương lai. Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời.
Tình yêu đây là khí giới. Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.
Việt Nam, Việt Nam
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời.
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời.