Login   |     |   Thursday, December 5, 2019
  SEARCH
Trại Trường

Trại Trường

Trại trường trại trường là nơi cao nguyên
Núi đồi núi đồi tình yêu thiên nhiên
Thác reo thác reo khúc ca triền miên
Gió lành gió lành chen với nắng hiền.

Trại trường trại trường rèn trang thanh niên
Núi đồi núi đồi tình yêu thiên nhiên
Thác reo thác reo nghe chăng lời khuyên
Bão bùng bão bùng giữ vững lái thuyền.