Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Trại Ca Thẳng Tiến

Trại Ca Thẳng Tiến

Thẳng Tiến về đây ta chung vui họp đoàn
Thẳng Tiến lòng say theo câu ca tiếng hát
Dòng Lạc Hồng về từ muôn phương
Quê hương trong tim ta thắm thiết
Sắp sẵn ta xây đời.
Đây những người anh vui câu ca lên đường
Bên những đàn em vai chen vai gắng sức
Dù đường dài còn nhiều chông gai
Ta bên nhau kiên tâm góp sức
Vui đời Hướng Đạo Việt Nam.