Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Thẳng Tiến 8 Hành Khúc

Thẳng Tiến 8 Hành Khúc

Vẫn có những tâm hồn cùng chung một chí hướng.
Vẫn có những yêu thương mang về từ khắp mọi nơi.
Anh hãy đứng bên tôi và tôi đứng bên anh
Vai sánh vai chung lòng đắp xây ngày mai.

Hồ hô hô, Hồ hô hô,
Cho niềm tin sáng trong bóng tối.
Hồ hô hô, Hồ hô hô,
Cho bừng lên khắp nơi nụ cười ha..ha..ha..

Đi đi đi với những trái tim kiên cường.
Đi đi đi ta tiến bước trên vạn hướng.
Dù phong ba, dù sóng gió.
Dù mưa to, dù bão tố hãy cùng nhau
Thẳng Tiến lên đường.

Hồ hô hô, Hồ hô hô,
Cho niềm tin sáng trong bóng tối.
Hồ hô hô, Hồ hô hô,
Cho bừng lên khắp nơi nụ cười ha..ha..ha..

Hãy giữ vững niềm tin, hãy Thẳng Tiến lên đường.
Hãy giữ vững niềm tin, hãy Thẳng Tiến lên đường.