Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Quốc Ca Việt Nam

Quốc Ca Việt Nam

Này Công Dân ơi đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công Dân ơi mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẻ vang
Nòi giống xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng.