Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Nhảy Lửa

Nhảy Lửa

Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung.
Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng.
Giang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng.
Trông khói xanh trong đêm bốc cao.
Cùng cầm tay hát vang lừng, ta chúc lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm.
Anh em ta đùa vui ca hát.
Hát cho đời vui vui thật vui.

Anh em ơi! Ta hãy lắng tai nghe ngàn muôn tiếng ca.
Trong đêm khuya trông ánh khói điểm tô rừng cây rõ ràng.
Lên cho cao ngất bùng, cao sáng bùng
To lửa lên, cao to lửa lên.
Bùng bùng cao ngất bùng, cao sáng bùng
To lửa lên, cao to lửa lên.
Lên cho cao, càng cao cao ngút.
Bốc lên nào, cao cao thật cao.