Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Lửa Tàn

Lửa Tàn

Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn
Tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan
Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng
Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời
Biệt ly muôn nơi ta nguyện đem tình thương rải rác khắp chốn
Mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.