Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Lời Tâm Tư

Lời Tâm Tư

Trong đêm u tối có bao lời trăn trối.
Trong đêm u tối có bao lời trối trăn.
365 ngày qua tôi đã
365 ngày qua tôi đã Á A A A A làm được gì.
Cho quê hương tôi giàu hay nghèo.
Cho thế giới hòa bình hay rắc gieo hận thù.
Suốt đêm trường, suốt đêm trường.
Suốt đêm trường với tiếng thở dài.