Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Hướng Việt Hành Khúc

Hướng Việt Hành Khúc

Hướng Việt đoàn ta Hướng Đạo Việt Nam.

Cất tiếng ca vang dâng hiến cho đời

Đây là bầy Lạc Long nhiều em Sói

Phù Đổng oai hùng truyền thống cha ông

Âu Cơ Chim Non Hướng Việt tôi yêu

Tây Sơn-Đống Đa Thiếu Đoàn vươn lên

Châu Phong-Mê Linh nhi nữ kiên cường

Lạc Việt là đuốc thiêng soi trên đường đi

Vui tươi Thanh Sinh Bách Việt hiên ngang

Noi gương trung kiên Tráng Đoàn tiên phong

Chung vai anh em giữ vững Liên Đoàn

Hướng Việt cùng tiến hân hoan xây đời

Hướng Việt ngời sáng trong tim bao người