Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Hò Leo Núi

Hò Leo Núi

Vượt đồi vượt nương. Dô! Ði qua rừng hoang. Dô!
Hò đều hò vang. Dô! Men suối băng ngàn. Dô!
Sương rơi mênh mang. Dô! Lấp che cây cành. Dô!
Chim muông trong hang . Dô! Líu lo kêu đàn.

Đ.K. Nào cùng leo (echo) Qua đồi núi cao (echo)
Bao nhiêu gai góc đời . Ðang dơ tay đón mời . Mời đoàn ta đi tới !
Vượt rừng sâu (echo) Lên đỉnh núi cao (echo)
Trông bao la khắp trời. Anh em ta hát cười . Ðời tự do thắm tươi .

Vượt đèo cùng leo. Dô! Anh em hò reo. Dô!
Rừng trầm hòa theo. Dô! Tiếng hát lên đèo. Dô!
Chân đi cheo leo. Dô! Sống trong hiểm nghèo. Dô!
Gương xanh trong veo. Dô! Vẫn trôi yêu kiều. Đ.K.

Vượt ngoài rừng hoang. Dô! Ði lên đỉnh non. Dô!
Đường về bản thôn. Dô! Suối dốc chân dồn. Dô!
Vun ngô trong nương. Dô! Hát vui cô Mường. Dô!
Tay ôm cơm lam. Dô! Biếu anh lên đường. Đ.K.