Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Hướng Đạo Việt Nam Hợp Đoàn

Hướng Đạo Việt Nam Hợp Đoàn

Hướng Đạo Việt Nam về đây chúng ta hợp đoàn.
Cùng kề vai nhau, nắm tay kết vòng thân ái.
Thẳng tiến quyết vươn lên, ngàn trùng cách núi ngăn sông.
Thẳng tiến mãi kiên trung, vững vàng tiến theo cờ đoàn.
Nào cùng đi, Hướng Đạo Việt Nam
Từng bàn tay nâng cao thế giới,
Bằng tình người tin yêu mở lối
Bằng sẻ chia niềm vui đến cho muôn người
Nào cùng đi, Hướng Đạo Việt Nam
Từng bàn tay chung xây tổ quốc
Được mạnh giàu tươi vui hơn trước
Nhà Việt Nam, Trung Nam Bắc tưng bừng hoan ca.