Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Giữ Chặt Mối Dây

Giữ Chặt Mối Dây

Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay
Nét thương yêu nhau tỏ bày, giữ chặt mối dây
Sông núi không ngăn tình thương
Mưa gió không lay can trường
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây
Dẫu khi xa xôi đường dài, lòng ta chớ phai
Sớm khuya không quên giờ này, giữ chặt mối dây
Tâm trí ta luôn cùng nhau, thanh khí ta nên tương cầu
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây.