Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Giò Non Ơi

Giò Non Ơi

Giò Non ơi ! Giò Non ơi ! ra mà ca hát chơi này.
Anh Sói Già cầm tay ta đố.
Đố Sói Con múa tay đều. Sói múa tay, múa tay đều. À A Á
Giò Non ơi ! Giò Non ơi ! ra mà ca hát chơi này.
Anh Sói Già cầm tay ta đố.
Đố Sói Con quấn dây đều. Sói quấn dây, quấn dây đều. À A Á
Giò Non ơi ! Giò Non ơi ! ra mà ca hát chơi này.
Anh Sói Già cầm tay ta đố.
Đố Sói Con đánh răng đều. Sói đánh răng đáng răng đều. À A Á