Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Gặp Nhau Đây

Gặp Nhau Đây

Gặp nhau đây rồi chia tay.
Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây.
Niềm hăng say còn chưa phai.
Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy
Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy.

Còn trong ta tình bao la.
Cuộc đời niên thiếu bừng lên bao ước mơ.
Rồi suy tư lời đêm qua.
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về.
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về.

Rừng linh thiêng, rừng Lam Sơn.
Rừng trầm lên tiếng gọi cây xanh Chí Linh.
Về quê hương về Chi Lăng.
Đường về xao xuyến lửa nung sôi máu hồng.
Đường về xao xuyến lửa nung sôi máu hồng.