Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Gặp Anh Em Biết Liền

Gặp Anh Em Biết Liền

Gặp anh em biết liền
Anh ơi anh, anh thật là hiền
Gặp anh em biết liền
Anh ơi anh, anh cười thật duyên
Cười lên anh hỡi í a cười khì
Cười lên anh hỡi í a cười đi
Cho em xin tí ti đừng có dấu em làm chi
Cho em xin tí ti đừng có dấu em làm gì.