Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Bài Ca Chim Non

Bài Ca Chim Non

Hót cao mãi lên cho đậm đà hương khúc ca yêu đời,
Chim non quyết noi gương vâng lời Chim Xám nhắn khuyên.
Dù trời nổi gió sống chết theo Đàn mà bay với nhau,
Cánh lông chắp liền, thương mến đùm bọc nhau.
Nhớ luôn chúng ta nhanh nhẹn, vui tươi, trắng trong, thật thà.
Chim non hãy thương yêu mọi người như thân chúng ta.
Nào cùng thề nhé chớ ố hoen luật Chim Non mến yêu.
Nhất tâm muôn đời với đất Việt chim ơi.