Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Anh Em Ta Về

Anh Em Ta Về

Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này
Năm, bốn, ba, hai, một.
Một đều chân bước nhé, Hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình này trong câu ca