Login   |     |   Monday, January 27, 2020
  SEARCH

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT, một đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đã ra đời tại Irvine, California vào đầu năm 2005 để tiếp tay với quí phụ huynh trong việc hướng dẫn, giáo dục con em trở thành những đứa con ngoan, học trò tốt, và công dân hữu ích cho xã hội sau này.

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT ghi danh chính thức với hai hội Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America, BSA and Girl Scouts of the United States, GSUSA), sinh hoạt theo nguyên tắc chung của phong trào Hướng Đạo Thế Giới: “fun and educational”, kết hợp chương trình cập nhật cuả Hướng Đạo Hoa Kỳ với truyền thống đạo đức, kỷ luật cuả Hướng Đạo Việt Nam.


Contact LDHV | How to Enroll English
Our Sponsors
Thông Báo Liên Đoàn
Jan13 1/13/2020 8:10:00 PM by Quynh Phuong
Dec30 12/30/2019 11:28:00 AM by Lien Doan
MPR RESERVATION
CP & ML
Start Date/Time: Sunday, February 9, 2020 9:00 AM
End Date/Time: Sunday, February 9, 2020 11:00 AM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Chau Phong and Me Linh reserve half of the MPR

Owned by Khanh Nguyen On Monday, January 6, 2020

Export to Desktop Event:  Single  

 Return         

LDHV NGÀNH ẤU NGÀNH THIẾU NGÀNH THANH NGÀNH TRÁNG VIỆT NGỮ

LD News
Calendar
Music
Contact
How To Enroll

Bầy Lạc Long:
LL News
LL Gallery

Bầy Phù Đổng:
PD News
PD Gallery

Bầy Âu Cơ:
AC News
AC Gallery

Thiếu Tây Sơn:
TS News
TS Gallery

Thiếu Đống Đa:
DD News
DD Gallery

Thiếu Châu Phong:
CP News
CP Gallery

Thiếu Mê Linh:
ML News
ML Gallery

Thanh Lạc Việt:
LV News
LV Gallery

Thanh Bách Việt:
BV News
BV Gallery

Tráng Bạch Mã:
BM News
BM Gallery

Tráng Tùng Nguyên:
TN News
TN Gallery

Nội Quy

Bài Học