Login   |     |   Monday, January 20, 2020
  SEARCH
Chim Non News & Events
Posted 1/13/2020 8:56:00 PM by Bầy Âu Cơ

Liên Đoàn Hướng Việt Hội Tết and 15th Birthday Celebration

at PLAZA VISTA MIDDLE SCHOOL 

670 Paseo West Park.
Irvine, CA 92606

on January 19th, 2020

 

Schedule: 9:00 AM to 2:30 PM

·         9:00 AM - 9:30 AM: Unit time

·         9:30 AM - 10:00 AM: Chào Cờ Liên Đoàn

·         10:00 AM - 11:45 AM: Hội Tết Celebration

·         11:45 AM - 12:45 PM: Lunch 

·         12:45 PM - 2:00 PM

o    LDHV Birthday Celebration

o    Văn Nghệ

o    Chúc Tết và Mừng Tuổi 

o    Game Prizes

·         2:00 PM - 2:30 PM: Clean up

Chim Non Reminder:

 • Bring Áo Dài (traditional long dress) to wear during LD Hướng Việt Hội Tết
 • Practice ̣(all Chim Non) to sing the song Mùa Xuân Đến below to perform on stage on ngày Hội Tết
 • Follow this link https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-xuan-den-va.xToUoNyFAXRz.html
  to learn and sing the song
 • This is the song lyrics:

Mùa xuân đến
Mùa xuân đến
Em xin chúc ông bà
Một năm mới nhiều may mắn
Sẽ sống lâu thật lâu.

Mùa xuân đến
Mùa xuân đến
Em xin chúc cha mẹ
Một năm mới nhiều hạnh phúc
Với ước mơ tuyệt vời.

Xuân về trong nắng mai
Cho môi em tiếng cười giòn tan
Xuân về trong mắt ai
Cho muôn xuân lắng nghe nhịp trái tim.

Mùa xuân đến
Mùa xuân đến
Em xin chúc muôn người
Một năm mới nhiều mơ ước
Với tiếng ca chan hòa.


(Music and repeat from the beginning)


Một măm mới nhiều mơ ước
Hương xuân mới tưng bừng.(2 times)

Posted 1/8/2020 9:44:00 PM by Bầy Âu Cơ

Jan 12, 2020

Secret Message: What are the first and third laws of Luật Chim Non?

Schedule:

9:00 AM - 9:15 : Formation and Attendance, Secret message, Warm up

9:15  - 10:15: Vietnamese Program

10:15 - 10:30: Break

10:30- 11:30: Vietnamese Program

11:45: Dismiss

 

Chim Non Reminders: Wear Class A uniform, wear jacket and bring snack/water

 

Chim Non Responsibilities:

 • Flag team: Pink (Hồng)
 • Warm-up team: Orange (Cam)

Mỏ Mềm

 • Happy New Year 2020 & Welcome back!
 • Review at home items 1-9 on handbook pages 7-8.
 • Memorize 2 Luật Chim Non and 5 Luật Bầy in Vietnamese, see handbook page 23.
 • Memorize songs: #1 Con Chim Non, #2 Vui Ca Lên Nào & #3 Chim Non Họp Bầy, see handbook page 42.
 • Practice tying a square knot on a neckerchief, see handbook page 34.
 • Parents, please review with Chim Non and sign off items 10-17 on page 8.

Mỏ Vàng -   

 • If you haven't have items #1- 4 signed, please catch up.
 • Learn items #7, 8, and 9 to have them signed.
 • Keep practicing to sing along the 3 songs mentioned in items #5.

Mỏ Cứng -

 • Review items # 1 through #14, these items will be tested and signed off.
 • Please work with your parents on the items that practice at home.
 • Please bring your handbook and pencil (parents, please help to check with your CN if they bring these items).

Cánh Cứng -

 • Review items # 7 of page 15, we continue to practice Morse code
 • Homework: study items #9 through #11, these items and item #7 shall be tested
 • Please bring your handbook and pencil or pen, and pocketbook/paper for Morse code practicing

Reminders for Parents:

 • We return to Plaza Vista on Jan 12, 2020
Chim Non Upcoming Events
     

References